Πρωτοπαπάς Ελευθέριος

Ε.ΔΙ.Π.

 • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1757
 • Fax:  +30-210-772-1775
 • Γραφείο:  3.06

Σπουδές

 • Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστημίου Πατρών 1993.
 • Διδακτορικό στην περιοχή των Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων.
 • Τίτλος διατριβής: «Προβλήματα ροής Stokes με εφαρμογές στην αιμοδυναμική», Ε.Α.Π., 2013.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις.
 • Προβλήματα Συνοριακών Τιμών σε σφαιρική και μη σφαιρική Γεωμετρία.
 • Φασματική Ανάλυση Τελεστών.
 • Μαθηματικά πρότυπα στην Ιατρική και στις Βιοεπιστήμες.
 • Ροή Stokes.