Πρωτοπαπάς Ελευθέριος

Ε.ΔΙ.Π.

Σπουδές

  • Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστημίου Πατρών 1993.
  • Διδακτορικό στην περιοχή των Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων.
  • Τίτλος διατριβής: «Προβλήματα ροής Stokes με εφαρμογές στην αιμοδυναμική», Ε.Α.Π., 2013.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις.
  • Προβλήματα Συνοριακών Τιμών σε σφαιρική και μη σφαιρική Γεωμετρία.
  • Φασματική Ανάλυση Τελεστών.
  • Μαθηματικά πρότυπα στην Ιατρική και στις Βιοεπιστήμες.
  • Ροή Stokes.