Παυλοπούλου Κάλλια

Ε.ΔΙ.Π.

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1756
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  317

Σπουδές

  • Diplôme de Docteur, Université Louis Pasteur de Strasbourg I, France, Didactique de Mathématiques, 1994, Sujet de Thèse: «Propédeutique de l’Algèbre Linéaire: la coordination des registres de représentation sémiotique»
  • D.E.A. Université Louis Pasteur de Strasbourg I, France, Didactique de Mathématiques, 1989
  • B.Sc. in Mathematics, University of Athens, Greece, 1988

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Didactic of Mathematics, Linear Algebra, Semiotic Representations in Mathematics, Fiction and Mathematics Education.