Τσινιάς Ιωάννης

Καθηγητής

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1772
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο: 209

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μαθηματική Θεωρία Ελέγχου

Σπουδές

  • B.Sc. in Physics, University of Athens, 1978. Ph. D in Systems Science, University of Athens, 1983.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Nonlinear Systems, Stabilty, Stabilization, System Identification.
  • Geometric Control theory, Tracking, Robust and Stochastic Control.