Δούκα Ευανθία

Επίκουρη Καθηγήτρια

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-4445
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  3.21

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Σπουδές

  • Πτυχίο Μαθηματικών (5/1981), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φυσικομαθηματική Σχολή, Μαθηματικό Τμήμα.
  • Διδακτορικό δίπλωμα, (8/1988), Τμήμα Θεωρητικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο του Nottingham, Αγγλία.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μη γραμμική ελαστικότητα.
  • Μη καταστροφικός έλεγχος: Ανομοιογένειες της πλαστικής παραμόρφωσης, Ακουστική Εκπομπή, Ανίχνευση ρωγμών σε κατασκευές -ταλαντωτικές μέθοδοι, κυματικές μέθοδοι, μη γραμμικές ακουστικές μέθοδοι.