Διάκριση της Καθηγήτριας Σοφίας Λαμπροπούλου.

Η καθηγήτρια του Τομέα Μαθηματικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. συμμετείχε ως μία εκ των δύο Διακεκριμένων Προσκεκλημένων Ομιλητριών στο συνέδριο “Third International Conference Women in Mathematics in South-Eastern Europe” το οποίο διεξήχθη στη Σόφια της  Βουλγαρίας, στο διάστημα 8-9 Δεκεμβρίου 2022. Το θέμα της ομιλίας της ήταν :

“The Theory of Knotoids and Applications”.

Σχετικός Σύνδεσμος: https://icms.bg/women-in-mathematics-in-south-eastern-europe-2022/#speakers