Πρόσκληση – Ενημέρωση

Ενημέρωση Προπτυχιακών Φοιτητών  2ου και 3ου έτους, ακαδημαϊκού έτους 2022-23 για τις ροές της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών.

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, ώρα 13:10 στο Αμφιθέατρο 1 (συγκρότημα Γενικών Εδρών).

  • 13:10 : Σύντομος Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε.
  • 13:15 : Παρουσίαση της Κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών
  • 13:30 : Παρουσίαση της Ροής Εφαρμοσμένης Ανάλυσης
  • 13:45 : Παρουσίαση της Ροής Μαθηματικών Πληροφορικής
  • 14:00 : Παρουσίαση της Ροής Εφαρμοσμένης Μηχανικής – Υπολογιστικής Προσομοίωσης
  • 14:15 : Παρουσίαση της Ροής Στατιστικής
  • 14:30 : Παρουσίαση των μαθημάτων επιλογής Τομέα Α.Κ.Ε.Δ.

Ερωτήσεις – Συζήτηση φοιτητών/τριών και διδασκόντων της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.