Μαθηματικό θεατρικό από ομάδα σπουδαστ(ρι)ών

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των ροών της Κατεύθυνσης του Μαθηματικού Εφαρμογών της ΣΕΜΦΕ την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 παρουσιάστηκε από ομάδα σπουδαστριών και σπουδαστών της Σχολής το μαθηματικό θεατρικό «Δύσκολη Γέννα» σε σενάριο του γνωστού Καθηγητή Colin Adams: