Εκλογές Διευθυντή Τομέα Μαθηματικών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ως τακτικό μέλος της εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή Διευθυντού Τομέα, σας ενημερώνω ότι έχει ορισθεί, ως ημερομηνία των εκλογών, η Τετάρτη 8  Ιουλίου 2020.

Το εκλεκτορικό σώμα είναι το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τομέα.

Οι εκλογές θα λάβουν χώρα παραδοσιακά με κάλπη και φυσική παρουσία.

Ο χώρος διαξαγωγής τους θα είναι η αίθουσα Παπακυριακόπουλου, στο ισόγειο του κτηρίου Ε και το χρονικό διάστημα τέλεσης των εκλογών θα είναι από τις 10:30 π.μ έως 14:30 μ.μ.

 

Το τακτικό μέλος της εφορευτικής επιτροπής
Χαραλαμπόπουλος Αντώνης