Σεμινάριο Τομέα. Ομιλητής: Ιωάννης Εμμανουήλ (ΕΚΠΑ). – Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 & ώρα 13:05

Ομιλητής: Ιωάννης Εμμανουήλ (ΕΚΠΑ).

Μέρος, ώρα : Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 & ώρα 13:05, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τομέα Μαθηματικών, κτ. Ε΄, 2ος όροφος.

Τίτλος : Ομάδες με ομολογική διάσταση 1.

Περίληψη : “Αφού πρώτα διατυπώσουμε το πρόβλημα του (συν-)ομολογικού χαρακτηρισμού των ελεύθερων ομάδων, θα περιγράψουμε προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την κατανόηση της δομής των πεπερασμένα παραγόμενων ομάδων με ομολογική διάσταση 1. Οι προσπάθειες αυτές εμπλέκουν τεχνικές από τη συνδυαστική θεωρία ομάδων και τη θεωρία των αλγεβρών τελεστών, καθώς επίσης και τεχνικές συνολοθεωρητικού χαρακτήρα.