1ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ : «Τα Μαθηματικά στην Εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης».

1ο Σ  Υ  Μ  Π  Ο  Σ  Ι  Ο : «Τα Μαθηματικά στην Εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης».

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 – ΠΕΜΠΤΗ  30  ΜΑΪΟΥ,  2019.

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ), ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΕΡΒΑΣ»
Βασιλέως Κωνσταντίνου  48,  ΑΘΗΝΑ.     Μετρό: Στάση «Ευαγγελισμός»

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ:  Από «Δίαυλο»  https://diavlos.grnet.gr/event/e1362

«ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ»

Περισσότερες λεπτομέρειες και πρόγραμμα του Συμποσίου (Αρχείο PDF)