Ομιλία του κου. Giorgis Petridis (Mathematics, U. Georgia)

Ομιλία του κου. Giorgis Petridis (Mathematics, U. Georgia,  https://faculty.franklin.uga.edu/petridis/ ),  στο Σεμινάριο του Τομέα Μαθηματικών της ΣΕΜΦΕ, την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου στις 14:35, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του τομέα Μαθηματικών (2ος όροφος, κτίριο Ε).

Τίτλος : “Counting isoscelestrapezoids”

Περίληψη : “Given n points on the plane (we think of n as a largeinteger) we aim to bound the number of isosceles trapezoids with all fourvertices in the point set. One is interested in this question because it isrelated to the pinned variant of Erdos’ distinct distances question. All workpresented in this expository talk is joint with Ben Lund.”