Ομιλία του Κ. Victor Isakov (Distinguished Professor, Department of Mathematics and Statistics, Wichita State University)

Ομιλία του Κ. Victor Isakov (Distinguished Professor, Department of Mathematics and Statistics, Wichita State University) http://www.math.wichita.edu/~isakov/), στο Σεμινάριο του Τομέα Μαθηματικών της ΣΕΜΦΕ, την Παρασκευή 18 Μαίου  στις 13:05, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του τομέα Μαθηματικών (2ος όροφος, κτίριο Ε).

Τίτλος : “Finding volatility of financial markets from option prices”

Περίληψη : “We discuss a (analytical and numerical) method of finding diffusion (volatility) coefficient of the Black-Scholes equation from market data given for two expire times.We discuss the general problem and propose a linearization around constant volatility, which can be found from the Black-Scholes formula. We assume that the correction term in the volatility linearly depends on time, derive a system of one-dimensional integral equations with explicit kernels,  obtain uniqueness results and use numerical solution of this system to find correction terms and to compare results with real market data.”