Ομιλία της κα. Μαίρης Χλουβεράκη (Université de Versailles-St Quentin)

Ομιλία της κα. Μαίρης Χλουβεράκη (Université de Versailles-St Quentin) , στο Σεμινάριο του Τομέα Μαθηματικών της ΣΕΜΦΕ, την Παρασκευή 2 Μαρτίου  στις 13:35, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του τομέα Μαθηματικών (2ος όροφος, κτίριο Ε).

Τίτλος : “Γενικεύσεις της άλγεβρας Temperley-Lieb”

Περίληψη : “Η άλγεβρα Temperley-Lieb ορίστηκε και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Temperley και Lieb για τις εφαρμογές της στη στατιστική μηχανική. Αργότερα, ο Jones απέδειξε ότι μπορεί να κατασκευαστεί ως πηλίκο της άλγεβρας Iwahori-Hecke τύπου A, και τη χρησιμοποιήσε για τον ορισμό της διάσημης αναλλοίωτης κόμβων που λέγεται “πολυώνυμο του Jones”. Σε αυτήν την ομιλία θα παρουσιάσουμε τις πιθανές γενικεύσεις της άλγεβρας Temperley-Lieb στο πλαίσιο της μελέτης των αλγεβρών Yokonuma-Hecke, οι οποίες γενικεύουν τις άλγεβρες Iwahori-Hecke και παράγουν νέες αναλλοίωτες κόμβων. Θα μελετήσουμε τη δομή των νέων αυτών αλγεβρών, καθώς και τις αναπαραστάσεις τους. Πρόκειται για έρευνα σε συνεργασία με τον Dr. Guillaume Pouchin.”