Προκήρυξη Υποψηφίων Διδακτόρων 2017

Προκήρυξη 10 θέσεων ΥΔ του Τομέα καθώς και η αίτηση που πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής. Λήξη υποβολής αιτήσεων Τρίτη  10/10/2017.

Προκήρυξη ΥΔ (pdf)

Αίτηση Υποψηφιότητας (pdf)