Αποτελέσματα Διεθνών Φοιτητικών Διαγωνισμών SEEMOUS-2017 και IMC-2017.

Τα αποτελέσματα των φοιτητών του ΕΜΠ στους φετινούς διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες:

http://www.imc-math.org.uk/index.php?year=2017&item=results

http://www.massee-org.eu/index.php/mathematical/seemous/item/65-seemous-2017-results