Προκήρυξη Παπακυριακόπουλου 2017

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του ΕΜΠ κατά την από 15/06/2017 συνεδρίαση της, αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) υποτροφίας χρηματοδοτούμενης από το «Κληροδότημα Χ. Παπακυριακόπουλου» για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον Τομέα Μαθηματικών.

Πληροφορίες (αρχείο pdf)