Ομιλία του κ. Grigoris Paouris (Texas AM)

Ομιλία του κ. Grigoris Paouris (Texas AM) , στο Σεμινάριο του Τομέα Μαθηματικών της ΣΕΜΦΕ, την Τετάρτη 07 Ιουνίου  στις 12:30, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του τομέα Μαθηματικών (2ος όροφος, κτίριο Ε).

Title: Remarks on the concentration of measure phenomenon on Gauss space

Abstract: Η ευστάθεια της κλασσικής ανισότητας συγκέντρωσης στο χώρο του Gauss, καθώς και κάποιες βελτιώσεις στην περίπτωση των κυρτών συναρτήσεων. Η ομιλία θα στηριχθεί σε δουλειά που έχει γίνει σε συνεργασία με τον κ. Πέτρο Βαλέττα.