Ομιλία του Sotirios Sabanis (University of Edinburgh).

Ομιλία του κ. Sotirios Sabanis (University of Edinburgh) , στο Σεμινάριο του Τομέα Μαθηματικών της ΣΕΜΦΕ, την Δευτέρα 08 Μαΐου  στις 12:30, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του τομέα Μαθηματικών (2ος όροφος, κτίριο Ε).

Τίτλος: Αριθμητικές μέθοδοι υπέρ-γραμμικών στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και ο MCMC αλγόριθμος ULA.

Περίληψη: Θα γίνει παρουσίαση κάποιων πρόσφατων εξελίξεων στη θεωρία των αριθμητικών μεθόδων στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων με υπέρ-γραμμικούς συντελεστές, όπως επίσης και η σχέση τους με ευρέως διαδεδομένους MCMC αλγορίθμους με έμφαση στον  αλγόριθμο ULA (unadjusted Langevin algorithm).