Πρόσκληση – Σειρά Διαλέξεων (mini courses)

Πρόσκληση – Σειρά Διαλέξεων (mini courses) στη Λογική της επιχειρηματολογίας και στο έμπειρο σύστημα Gorgias
Πρόγραμμα Διαλέξεων – 22-24 Φεβρουαρίου, 2017, Αμφιθέατρο, Κέντρο Πολυμέσων, Κτίριο Βιβλιοθήκης Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ώρες Διεξαγωγής: 15.30 – 19.30

Εισηγητές: καθ. Α. Κάκας (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Δρ Ν. Σπανουδάκης (Πολυτεχνείο Κρήτης)

Ενότητα 1 – Θεωρία Επιχειρηματολογίας (4 ώρες)
• Γενική Θεωρία Επιχειρηματολογίας
• Λογική Επιχειρηματολογίας
• Θεωρητικό πλαίσιο Γοργία

Ενότητα 2 – Γοργίας : Πρακτική Επιχειρηματολογία (4 ώρες)
• Πλαίσιο Προγραμματισμού Γοργία
• Μεθοδολογία SoDA για Εφαρμογές Επιχειρηματολογίας
• Γοργίας-Β Σύστημα
• Εργαστηριακή Άσκηση

Ενότητα 3 – Γνωστικά Συστήματα (4 ώρες)
• Επιχειρηματολογία και Γνωσιακή Σκέψη
• Γνωσιακός Προγραμματισμός
• Γνωστικοί Βοηθοί
• Εργαστηριακή Άσκηση
• Ομαδική Άσκηση

Με την υποστήριξη του Erasmus+