Αποτελέσματα Υποψηφίων για το ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες»

Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ, επέλεξε για να φοιτήσουν στο ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες» , κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, οι υποψήφιοι … (pdf αρχείο).