Ομιλία του κ. Νίκου Τζιράκη (Mathematics, U. Illinois)

Ομιλία του κου. Νίκου Τζιράκη (Mathematics, U Illinois, Urbana-Champaign, https://faculty.math.illinois.edu/~tzirakis/),  στο Σεμινάριο του Τομέα Μαθηματικών της ΣΕΜΦΕ, την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου στις 13:35, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του τομέα Μαθηματικών (2ος όροφος, κτίριο Ε).

Τίτλος : “ Το αρχικό και συνοριακό πρόβλημα για την εξίσωση των Korteweg-de Vries ”

Περίληψη : “ Στην ομιλία μου θα αναφερθώ σε μια καινούρια τεχνική η οποία δίνει βέλτιστα αποτελέσματα όσον αφορά στην ύπαρξη και στη μοναδικότητα των λύσεων της εξίσωσης KdV σε ημιάπειρα χωρία. Η εξίσωση αυτή είναι ένα από τα σπουδαιότερα μοντέλα της Μαθηματικής Φυσικής και περιγράφει κυματική διάδοση σε ρηχό νερό. Συγκεκριμένα θα δείξουμε πως επιλύεται το πρόβλημα της γενικευμένης εξίσωσης με αρχικά δεδομένα ελάχιστης ομαλότητας. Η μέθοδος είναι γενική και μπορεί να εφαρμοστεί σε μια σειρά αρχικών και συνοριακών προβλημάτων των εξισώσεων διασποράς. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συνεργασία με την Erin Compaan απ’το MIT. ”